Enya

Czy dział HR to dobre miejsce dla prawnika?

Większość prawników na swoją ścieżkę kariery wybiera jeden z klasycznych zawodów prawniczych. Jednak elastyczność w wyborze kariery nabiera dziś coraz większego znaczenia. Wycofanie się do klasycznych czynności prawnych może czasem zablokować bardzo ciekawe możliwości, które warto rozważyć, np. pracę w kadrach.

Gdzie może pracować?

Prawników HR można znaleźć przede wszystkim w:

– działach HR średnich i dużych firm lub korporacji,
– stowarzyszeniach,
– służbach publicznych.

W zależności od struktury konkretnego stanowiska, które ma być obsadzone, sensowne może być zatrudnienie prawnika, a nie ekonomisty biznesowego czy psychologa. Prawnik to zawsze najlepsza osoba, a zwłaszcza tam, gdzie kwestie personalne łączą się z treścią prawną.

Czy studia prawnicze przygotowują do pracy w zasobach ludzkich?

Studia prawnicze to dobry sposób na rozpoczęcie pracy w HR. Osoba po takich studiach umie rozpoznawać sytuacje konfliktowe i potrafi dostosować się do przeciwstawnych interesów i obaw różnych stanowisk oraz je reprezentować. Wyraża się to na przykład w skomplikowanych negocjacjach kontraktowych, które mają na celu uzyskania tego, co najlepsze dla swoich klientów. Istotną częścią pracy jest również wypracowanie rozwiązań kompromisowych.

Jednak w przypadku pracy w dziale zasobów ludzkich, oprócz tych umiejętności, których się nabywa podczas studiów i dzięki wstępnemu doświadczeniu zawodowemu w klasycznych dziedzinach zawodowych, decydujące znaczenie ma również umiejętność nawiązywania relacji z ludźmi. Ostatecznie niezbędne jest również zrozumienie relacji ekonomicznych i procesów wewnętrznych.

Jakie zalety ma praca prawnika w dziale HR?

Praca jako prawnik w dziale HR ma wiele zalet. Z jednej strony jest to bardzo komunikatywne zajęcie, bo mamy kontakt z wieloma różnymi osobami. Ponieważ nie tylko zarząd i kierownictwo regularnie zabiegają o rozmowy z działem HR, ale także pracownicy na wszystkich szczeblach hierarchii.

Related Articles

Czym jest outsourcing IT?

Outsourcing IT to nic innego, jak powierzenie zewnętrznej firmie infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa. Wówczas klient ma do dyspozycji cały zespół wyszkolonych specjalistów, a nie tylko jednego informatyka na etacie. Zadania firmy outsourcingowej to między innymi administrowanie serwerami i urządzeniami sieciowymi, dbanie o bezpieczeństwo danych, a także wsparcie techniczne dla pracowników. Zalety[…]

Read More »

Czym zajmuje się kancelaria prawna?

Kancelaria prawna jest miejscem, w którym swój zawód wykonuje prawnik oraz inne osoby tam zatrudnione. Kancelaria doradca zakresie prawa oraz reprezentuje swoich klientów w sądzie i w organizacjach administracyjnych oraz w miejscach i sytuacjach gdzie potrzebna jest pomoc prawna.

Read More »